Chúa Nhật Lễ Mình_Máu Thánh Chúa Kitô - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời." (Ga 6,51)
Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn dcctvn.org 17/06/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes