Giáo Hội Năm Châu 02/06/2017: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Genoa, ItaliaGiáo Hội Năm Châu 02/06/2017: Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại tổng giáo phận Genoa, Italia

0 nhận xét :