LHS Chúa Nhật 25.06.2017: ĐỪNG SỢLời Hằng Sống
Chúa Nhật 25.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :