LHS Thứ Năm 15.06.2017: YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬTLời Hằng Sống
Thứ Năm 15.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :