Lời Hằng Sống Thứ Tư 14.06.2017: TÁM MỐI PHÚC KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Lời Hằng Sống

Thứ Tư 14.06.2017

Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :