Lm. Giuse Ngô Văn Kha: Chúa Thánh Thần Hoạt Động Trong Hội ThánhBÀI GIẢNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, CHÚA NHẬT 04.06.2017 TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ, HÀ NỘI.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes