Lời Hằng Sống Chúa Nhật 18.06.2017: LÃNH NHẬN THÁNH THỂ LÀ ĐÓN NHẬN SƯ SỐNG THẦN LINHLời Hằng Sống
Chúa Nhật 18.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :