Lời Hằng Sống Thứ Ba 13.06.2017: KI-TÔ HỮU PHẢI LÀ MUỐI MEN CHO ĐỜILời Hằng Sống
Thứ Ba 13.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes