Lời Hằng Sống Thứ Ba 20.06.2017: HÃY YÊU KẺ THÙLời Hằng Sống
Thứ Ba 20.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :