Lời Hằng Sống Thứ bảy 03. 06.2017: CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦNLời Hằng Sống
Thứ Bảy 03.06.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes