Lời Hằng Sống Thứ Bảy 10.06.2017: ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤTLời Hằng Sống
Thứ Bảy 10.06.2017:
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :