Lời Hằng Sống Thứ Bảy 17.06.2017: TIN THẬT MỚI SỐNG THẬTLời Hằng Sống
Thứ Bảy 17.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :