Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.06.2017:ĐỂ THUỘC VỀ NƯỚC TRỜILời Hằng Sống
Thứ Hai 12.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :