Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.06.2017:ĐỂ THUỘC VỀ NƯỚC TRỜILời Hằng Sống
Thứ Hai 12.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes