Lời Hằng Sống Thứ Năm 22.06.2017: KINH LẠY CHA- NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆNLời Hằng Sống
Thứ Năm 22.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes