Lời Hằng Sống Thứ Năm Thứ Năm 29.06.2017: ANH EM XÂY NHÀ TRÊN ĐÁLời Hằng Sống
Thứ Năm 29.06.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :