Lời Hằng Sống Thứ Sáu 16.06.2017: PHÚC CHO AI CÓ LÒNG TRONG SẠCHLời Hằng Sống
Thứ Sáu 16.06.2017
Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes