Lời Hằng Sống Thứ Sáu 23.06.2017: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Sáu 23.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :