MẸ HẰNG CỨU GIÚP - LM. GIUSE NGÔ VĂN KHA, DCCTThái Hà (27.06.2017) – Hôm nay, từ sáng sớm, nhiều người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ của giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, cách riêng là những người con trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội để tham dự ngày kính Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes