Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mc 12:28-34Sứ điệp Tin Mừng Thánh Maco 12:28-34 do Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes