Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 5:1-12Sứ điệp Tin Mừng Thánh Matthêu 5:1-12 do Lm. Phaolô Maria Hoàng Thành Đức, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :