Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 6 - 12/06/2017: Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ• Làm việc lành phúc đức để chia sẻ và cảm thông
• Cầu xin cho chúng ta đừng sống đạo đức giả
• Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi hết còn trông cậy
Bên cạnh đó là Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes