Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn 29/06/2017Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn 29/06/2017

0 nhận xét :