Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.06.2017: Làm việc lành phúc đức để chia sẻ cảm thôngThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.06.2017: Làm việc lành phúc đức để chia sẻ cảm thông

0 nhận xét :