Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 06.06.2017: Xin ơn để không sống đạo đức giảĐức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 06.06.2017: Xin ơn để không sống đạo đức giả

0 nhận xét :