Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.06.2017: Niềm an ủi đến từ Thiên Chúa và việc phục vụ tha nhânThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.06.2017: Niềm an ủi đến từ Thiên Chúa và việc phục vụ tha nhân

0 nhận xét :