Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.06.2017: Trở thành muối và ánh sángThánh lễ tại nhà nguyện Marta do Đức Thánh Cha Phanxico chủ trì, 13.06.2017: Trở thành muối và ánh sáng

0 nhận xét :