Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.06.2017: Biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúcThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.06.2017: Biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúc

0 nhận xét :