Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.06.2017: Không cần bói toán, nhưng bước đi trong sự ngạc nhiênĐức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 26.06.2017: Không cần bói toán, nhưng bước đi trong sự ngạc nhiên

0 nhận xét :