Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Branch out (VOA)

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Branch out (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Chúng ta đã được học một số thành ngữ liên quan tới cây cối như là “go out on a limb” hay “barking up the wrong tree.” Và hôm nay chúng ta sẽ được học một câu khác.

Branch là một nhánh cây mọc ra từ một thân cây hay từ một nhánh khác. To branch out có nghĩa là thử những điều mới. Hãy nghĩ về một cái cây mọc ra một cành cây hoàn toàn mới. Trong trường hợp của Jonathan, anh ấy quyết định branch out và thử đồ ăn Thái…một quyết định rất sáng suốt!

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes