Tin Công giáo thế giới ngày 20/06/2017
Tin Công giáo thế giới ngày 20/06/2017

- Đức Giáo hoàng sẽ thăm Chilê và Peru vào tháng Một, 4 lần ngài tới Nam Mỹ
- 4 Hồng y nghi vấn về ‘người tái hôn rước lễ’ tiếp tục xin gặp Đức giáo hoàng
- Tiến triển trong án tuyên thánh cho một giáo dân Ý, người chống độc tài phát xít
- Đức Giáo hoàng có thể xét việc buộc phải tư vấn giáo dân khi chọn giám mục

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes