Tin Công giáo thế giới ngày 29/06/2017Tin Công giáo thế giới ngày 29/06/2017

- Đức Giáo hoàng nói với hồng y mới: Anh em không được gọi để làm ‘hoàng tử'
- Dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ các tu sĩ tử đạo thời Liên Xô
- Quân khủng bố phá nhà thờ, xúc phạm thánh thể ở Philippines

0 nhận xét :