Gp.Xuân Lộc: HỘI NGỘ GIỚI TRẺ HẠT GIA KIỆM
Truyền hình trực tiếp Hội Ngội Giới Trẻ Gia Kiệm

lúc 15 giờ, Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa

18.06.2017

0 nhận xét :