(Trực Tuyến) Đức Tân Giám Mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Nhà Thờ CHÍNH TÒA XUÂN LỘC( Trực Tuyến ) THÁNH LỄ TẠ ƠN Của Đức Tân Giám Mục Gioan Đỗ Văn Ngân - Tại Nhà Thờ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.
Sáng ngày 03.06.2017 Đức Tân Giám Mục Gioan Đỗ Văn Ngân sẽ dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa của Giáo phận - Xin chia sẻ tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Cha Gioan .

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes