ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 4 - LM. VINHSON VŨ VĂN BẰNG, DCCTBÀI GIẢNG CỦA CHA VINHSON VŨ VĂN BẰNG, DCCT HÀ NỘI TRONG THÁNH LỄ LÚC 19 GIỜ 00, THỨ BA TẠI THÁI HÀ

ĐÂY LÀ THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TRONG BA NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÁI HÀ, HÀ NỘI

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes