Đức TGM Chủ tịch HĐGMVN chúc mừng Đức Tân Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân rất dí dỏmWGPXL- Đức TGM Chủ tịch HĐGMVN chúc mừng Đức Tân Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
Lễ Tấn Phong Giám mục tại khuôn viên TGM Xuân Lộc
01.06.2017

0 nhận xét :