WGPXL- Cha Đaminh Đại diện Hội Đồng Linh Mục GP Xuân Lộc chúc mừng Đức Cha Gioan Đỗ Văn NgânCha Đaminh Ngô Công Sứ
Đại diện Hội Đồng Linh Mục GP Xuân Lộc chúc mừng Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân

0 nhận xét :