Đài phát thanh Vatican 27.07.2017
Đài phát thanh Vatican 27.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Một năm sau cái chết của Cha Jacques Hamel
- Vị linh mục là người bạn của giới trẻ di dân
- Nên thánh trong việc bổn phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes