Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 09.07.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Xin cho con nhận ra vẻ đẹp của Chúa
- Gọi Thánh Biển Đức là viện phụ hay tổ phụ?
- Một số sứ điệp của Đức Bà Hoa Hồng San Damiano

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes