Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 16.07.2017Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 16.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Xin cho con học thinh lặng để biết lắng
- Mục đích Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
- Đức Bà chờ đợi Al Mantara bên Liban

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes