Đài phát thanh Vatican, thứ ba 04.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ ba 04.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Vài nhận định về vụ Đức Hồng Y Pell bị cáo buộc
- Người thanh niên làm chứng về vẻ đẹp và tình yêu bao la của Chúa
- Sự tiến triển đạo lý về sự thanh luyện

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes