Đài phát thanh Vatican, thứ ba 11.07.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ ba 11.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Đền thờ thánh Gioan Laterano
- Một trong các tân linh mục đầu tiên của Giáo hội Pháp đầu kỷ nguyên thứ ba
- Ý nghĩa của cuộc thanh luyện

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes