Đài phát thanh Vatican, thứ ba 18.07.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ ba 18.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Bộ Phong Thánh giải thích tự sắc mới của Đức Thánh Cha về thủ tục thứ tư cứu xét phong Chân Phước
- Suy nghĩ về bản chất sự thanh luyện các linh hồn

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes