Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 07.07.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 07.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Thảm trạng của người dân Nam Sudan
- Con đường ơn gọi và công tác tông đồ của người nữ tu
- Sự bấp bênh của con người dưới ánh sáng toàn thiện và thương xót của Thiên Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes