Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 14.07.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Giáo hội Sierra Leone trước cuộc bầu cử và hiện tình đất nước
- Các thừa sai Công giáo Thái đầu tiên tại vương quốc Campuchia
- Sự bấp bênh của cuộc sống con người dưới ánh sáng toàn thiện và lòng thương xót của Thiên Chúa.

0 nhận xét :