Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 21.07.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Truyền thông thiên lệch về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục
- Gương sáng về đời sống tìm kiếm Thiên Chúa
- Đấng Toàn Năng là nơi con trú ẩn khỏi sự quấy phá của sự dữ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes