Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 28.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 28.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Cuộc phỏng vấn về con đường ơn gọi
- Cuộc sống đầy lòng tin của lực sĩ nổi tiếng người Canada
- Thánh vịnh 92: Chúc tụng hành động thẳng ngay của Thiên Chúa trong việc cai quản thế giới

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes