Đài phát thanh Vatican, thứ tư 05.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ tư 05.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Giới thiệu Đền Thờ Thánh Lorenzo ngoại thành
- Chứng từ của chị Diana về hồng ân sự sống và tình yêu của Chúa
- Quan niệm về tội theo Tin Lành

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes