Đài phát thanh Vatican, thứ tư 12.07.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Đền thờ Gioan Laterano
- Chứng nhân anh hùng của các Kitô hữu
- Giáo huấn của Công đồng Vaticano II về tội

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes