Đài phát thanh Vatican, thứ tư 26.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ tư 26.07.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Dấn thân trợ giúp người du mục tại châu Âu
- Người nữ tu Nhật Bản hội nhập vào nền văn hóa Pháp
- Phân biệt tội trọng và tội nhẹ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes