ĐẤNG ĐÁNG KÍNH PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN THUẬNBÀI GIẢNG CỦA ĐẤNG ĐÁNG KINH PHANXICO XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN VỚI GIỚI TRẺ VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÀO NĂM 2000

0 nhận xét :